Nordiacare är ett företag inom personlig assistans med verksamhet över hela landet.

Genom åren har vi mött en mängd olika människor med olika bakgrund och behov. Det gör att vi idag har en bred erfarenhet av olika diagnoser och funktionsnedsättningar och bred erfarenhet av assistans till både barn, ungdomar och vuxna. Vi på Nordia Care har som utgångspunkt att alla människor har rätt till ett bra liv oavsett funktionsnedsättning.

Vi sätter människan i centrum, inte funktionsnedsättningen.

Hos oss får du en trygg vardag och en nära och personlig kontakt med ditt eget team runt dig. Vi har tillstånd från IVO för att bedriva personlig assistans.

Vi alla på Nordia Care väntar inte på morgondagen, på bättre tider, på nya beslut eller på framtiden. Vi arbetar för människor här och nu. Vi finns där på det sätt som kunden önskar.

 

Fyra trygga punkter med Nordiacare:

1. Du bestämmer över din personliga assistans

2. Du får en egen kontaktperson

3. Personliga assistenter får utbildning och bra villkor

Som personlig assistent får du möjlighet till kompetensutveckling via Nordiacare. Kunskapsbehovet utgår alltid utifrån kundens behov. När du arbetat som personlig assistent en tid, har du också möjlighet att anta nya utmaningar och kanske bli arbetsledare

4. Vi är ett tryggt val

Det är självklart för oss att det är du som bestämmer hur ditt liv och din vardag ska se ut. Du har stort inflytande över din assistans med god insyn i assistansekonomin. Inflytande betyder att du väljer vem som ska arbeta som personlig assistent hos dig.

Personlig assistans

Vad är personlig assistans?

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar av själv. Syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt. Du som behöver assistans ska själv bestämma hur och vad som ska göras medan assistenten hjälper till med det som du inte klarar av själv på grund av din funktionsnedsättning. Du ska så långt det är möjligt kunna leva ditt liv som alla andra.

Hur funkar det?

Dina assistenter hjälper dig med allt sådant du inte klarar av själv. Det kan vara t ex att tvätta och klä dig, kommunicera med andra och förflytta dig. Det är sådant som brukar kallas dina grundläggande behov. Du kan dessutom ha rätt till hjälp med dina övriga behov som t ex hushållsarbete, matlagning, att handla mat och olika fritidsaktiviteter. Du påverkar vem som ska arbeta hos dig, när han eller hon ska göra det, vad din assistent ska göra och hur det ska göras.

Kan jag få personlig assistans?

Rätten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar regleras i lagen. För att ha rätt till personlig assistans ska du kunna intyga att du tillhör en så kallad personkrets och att du behöver hjälp med de grundläggande behoven. Du får heller inte ha fyllt 65 år när du gör din ansökan. Det är inte alltid helt enkelt att själv sätta sig in i hur lagarna fungerar.

Hur gör jag för att få personlig assistans?

Det är din kommun eller Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans. Vem som ska avgöra det beror på hur stort ditt behov är. Behöver du färre än 20 timmar i veckan för dina grundläggande behov är det kommunen som avgör. Är det fler timmar är det Försäkringskassan.

För att de ska pröva rätten till assistans behöver du göra en skriftlig ansökan. Vi hjälper dig gärna med din ansökan kostnadsfritt. Det kan också vara skönt att ta hjälp av någon i kontakten med myndigheterna. . Vi kan också hjälpa dig att överklaga i de fall där du inte är nöjd med det beslut som fattats och där vi ser att det finns anledning till att agera.

Kostar det mig något?

Kostnaden för din personliga assistans betalas av antingen kommunen eller försäkringskassan beroende på hur stort ditt behov är. Du betalar alltså inget själv.

Hur gör jag för att bli kund?

Hur gör jag för att Nordiacare ska bli min assistansanordnare?

Är du nyfiken på att veta mer om vad vi kan erbjuda just dig så kontakta oss. Det gäller oavsett om du ännu inte ansökt om personlig assistans, om du ska välja assistansanordnare för första gången eller om du funderar på att byta till oss från kommunen eller annan assistansanordnare.

Vi hjälper dig med följande:
null

Personlig assistans

För oss är det självklart att det är du som bestämmer hur ditt liv och din vardag ska se ut.

Hos oss är det därför du som bestämmer hur din personliga assistans ska utformas. Det betyder att du väljer vem som ska arbeta som personlig assistent hos dig. Det betyder också att du bestämmer schemat samt vilka utbildningar du vill att dina personliga assistenter ska gå.

Du har också inflytande över löner och insyn i assistansomkostnaderna.

null

Juridisk rådgivning

Utan erfarenhet av hur personlig assistans fungerar eller juridiska kunskaper i LSS kan det vara svårt och tidskrävande att på egen hand sätta sig in i lagar, regler och ansökningsprocesser. Vi har juridisk kompetens inom personlig assistans och vår juridiska hjälp är kostnadsfri.

Vill du ha hjälp med att ansöka om personlig assistans? Är du osäker på om du har rätt till assistans? Eller har du redan ett beslut men är osäker på om antalet timmar är rätt?
Kontakta oss så hjälper vi dig.

null

Utbildningar

Nordia Care erbjuder och tillhandahåller kompetensutveckling för våra personlig assistenter. Arbetsuppgifter kopplade till yrkesrollen personlig assistent utgår alltid från den person assistenten är anställd att assistera – kunden. Kunskapsbehovet hos de anställda kan därför se väldigt olika ut.

För att få mer ingående information om på vilket sätt vi kan bistå med lärande och kompetensutveckling är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Vi hjälper dig kostnadsfritt med det juridiska
Utan erfarenhet av hur personlig assistans fungerar eller juridiska kunskaper i LSS kan det vara svårt och tidskrävande att på egen hand sätta sig in i lagar, regler och ansökningsprocesser. Vi har juridisk kompetens inom personlig assistans. Vår juridiska hjälp är kostnadsfri.

Vi hjälper dig med din ansökan – kostnadsfritt

Vill du ha hjälp med att ansöka om personlig assistans? Är du osäker på om du har rätt till assistans? Eller har du redan ett beslut men är osäker på om antalet timmar är rätt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

juridik

Vi hjälper dig med:

–  Ansökningar
–  Omprövningar
–  Överklagan av beslut
–  Byte av utförare
–  Juridisk rådgivning inom personlig assistans
–  Kontakt med kommunen och Försäkringskassan

Vi hjälper dig hela vägen vid timökning och vid felaktiga beslut.

Har du fått ett beslut som du inte är nöjd med? Har du fått ett beslut som inte lever upp till dina behov? Har du fått avslag på att få assistansen beviljad? Vi hjälper dig med överklagan. Vi är med dig hela vägen vid en omprövning, för att se till att du får rätt antal assistanstimmar och rätt beslut.

Är du kund hos oss, sköter vi hela processen åt dig.

Kontakta
Nordia Care

Här hittar du kontaktuppgifter till vår verksamhet.

E-post
info@nordiacare.se

Synpunkter & Klagomål
synpunkter@nordiacare.se

Växel
019-760 16 00