Personlig assistans

på dina villkor

Vi värnar om din självbestämmanderätt och utformar din personliga assistans utifrån vad som är livskvalitet för dig.

Vår vision är att alla människor ska ha rätt till ett bra liv oavsett funktionsnedsättning.

Nordia Care är ett väl etablerat assistansbolag runtom i Sverige. Vi är ett bolag med över 20 års erfarenhet av att anordna personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi vet vad som kan göra för att skapa riktigt goda förutsättningar för en välfungerande assistans. Verksamheten består av moderna opretentiösa och rättframma medarbetare och assistenter. Lägg till detta hög kompetens, lång erfarenhet och vill arbeta hårt för din sak, så har du kärnan i Nordia Cares kultur.

Genom åren har vi en mängd människor i olika åldrar med olika bakgrund och behov, vilket ger oss en erfarenhet av insatser för personliga assistenter. Vårt arbete präglas av de fyra värdegrunderna – kvalité, omtanke, respekt och trygghet.

Vi sätter människan i centrum, inte funktionsnedsättningen. Det är Du som kund som avgör hur vi bäst förverkligar dina önskemål.

Hos oss får du en trygg vardag med en personlig kontakt och ett eget team runt dig.

Kvalitet – Vi värnar om din självbestämmanderätt och utformar din personliga assistans utifrån vad som är livskvalitet för dig. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet.

Omtanke – Vi är lyhörda och sätter oss in din situation för att säkerställa att du får leva en fullvärdig vardag.

Respekt – Dina val och önskemål respekteras. Det är självklart för oss att det är du som bestämmer hur ditt liv och din vardag ska se ut med hjälp av de personliga assistenter som du väljer.

Trygghet – Vi strävar efter att skapa en meningsfull vardag i din invanda miljö med personliga assistenter som du litar på. Vi har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva personlig assistans och vår
verksamhet bedrivs utifrån gällande regler och lagar.

Det är självklart för oss att det är du som bestämmer hur ditt liv och din vardag ska vara.

Kvalité

Vi värnar om din självbestämmanderätt och utformar din personliga assistans utifrån vad som är livskvalitet för dig. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet.

Omtanke

Vi är lyhörda och sätter oss i din situation för att säkerställa att du får leva en full vardag.

Trygghet

Vi strävar efter att skapa en meningsfull vardag i din invanda miljö med personliga assistenter som du litar på. Vi har tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans och vår verksamhet verksamhet utifrån gällande regler och lagar.

Respekt

Dina val och önskemål respekteras. Det är självklart för oss att det är du som bestämmer hur ditt liv och din vardag ska se med hjälp av de personliga assistenter som du väljer.

Varför ska man välja Nordia Care som anordnare?

Nordia Care är ett väl etablerat assistansbolag runtom i Sverige. Vi är ett bolag med över 20 års erfarenhet av att anordna personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi vet vad som kan göra för att skapa riktigt goda förutsättningar för en välfungerande assistans. Verksamheten består av moderna opretentiösa och rättframma medarbetare och assistenter. Lägg till detta hög kompetens, lång erfarenhet och vill arbeta hårt för din sak, så har du kärnan i Nordia Cares kultur.

Genom åren har vi en mängd människor i olika åldrar med olika bakgrund och behov, vilket ger oss en erfarenhet av insatser för personliga assistenter. Vårt arbete präglas av de fyra värdegrunderna – kvalité, omtanke, respekt och trygghet.

Vi sätter människan i centrum, inte funktionsnedsättningen. Det är Du som kund som avgör hur vi bäst förverkligar dina önskemål.

Hos oss får du en trygg vardag med en personlig kontakt och ett eget team runt dig.

Kvalitet – Vi värnar om din självbestämmanderätt och utformar din personliga assistans utifrån vad som är livskvalitet för dig. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet.

Omtanke – Vi är lyhörda och sätter oss in din situation för att säkerställa att du får leva en fullvärdig vardag.

Respekt – Dina val och önskemål respekteras. Det är självklart för oss att det är du som bestämmer hur ditt liv och din vardag ska se ut med hjälp av de personliga assistenter som du väljer.

Trygghet – Vi strävar efter att skapa en meningsfull vardag i din invanda miljö med personliga assistenter som du litar på. Vi har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva personlig assistans och vår
verksamhet bedrivs utifrån gällande regler och lagar.

Du bestämmer över din personliga assistans

Det är självklart för oss att det är du som kund som bestämmer hur ditt liv och din vardag ska se ut. Du väljer själv dina personliga assistenter och bestämmer utifrån dina behov hur, var och när hjälpen ska ges. Vårt uppdrag baseras på dina önskemål inom ramen för ditt assistansbeslut, vilket innebär att du väljer vilka delar av arbetsgivaransvaret som du själv vill ansvara för respektive delegera till oss.

Du får en egen kontaktperson

När du blir kund hos oss får du en personlig kontakt som svarar på dina frågor, följer upp arbetet kring din personliga assistans och samverkar mellan alla parter inom assistansuppdraget. Du är omsluten av ett team runt dig som finns vid din sida för att stärka dina rättigheter och din möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Våra medarbetare får utbildning och bra villkor

Som personlig assistent får du bra villkor och möjlighet till kompetensutveckling för att kunna växa i din yrkesroll. Du får möjligheten att anta nya utmaningar utifrån behovet hos den person du är anställd att assistera. Exempelvis kan du bli förfrågad att axla rollen som arbetsledare efter en tids erfarenhet.

Vi är ett tryggt val

Vi hjälper dig med det du önskar utan att åsidosätta ditt inflytande över din assistans och utan att bortse från lagar och regler. Dessutom får du en god insyn i din assistansekonomi. Nordia Care´s verksamhet bedrivs utifrån gällande lagar och regler för att du ska känna dig helt trygg i valet av oss som assistansanordnare. Vi har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva personlig assistans.

Du bestämmer över din personliga assistans

Det är självklart för oss att det är du som kund som bestämmer hur ditt liv och din vardag ska se ut. Du väljer själv dina personliga assistenter och bestämmer utifrån dina behov hur, var och när hjälpen ska ges. Vårt uppdrag baseras på dina önskemål inom ramen för ditt assistansbeslut, vilket gör att du kan dela delar av arbetsgivaransvaret som du själv vill ansvara för respektive delegera till oss.

Du får en egen kontaktperson

När du blir kund hos oss får du en personlig kontakt som svarar på dina frågor, följer upp arbetet kring din personliga assistans och samverkar mellan alla parter inom assistansuppdraget. Du är omsluten av ett team som kan hitta dig som din sida för att få dina rättigheter och dina möjligheter att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Våra medarbetare får utbildning och bra villkor

Som personlig assistent får du bra villkor och möjlighet till kompetensutveckling för att kunna växa i din yrkesroll. Du får möjligheten att anta nya utmaningar utifrån behovet hos den person du är anställd att assistera. Exempelvis kan du bli förfrågad att axla rollen som arbetsledare efter och tids erfarenhet.

Vi är ett tryggt val

Vi hjälper dig med det du önskar utan att åsidosätta ditt inflytande över din assistans och utan att bortse från lagar och regler. Dessutom får du en god insyn i din assistansekonomi. Nordia Care´s verksamhet bedrivs utifrån gällande lagar och regler för att du ska känna dig helt säker i valet av oss som assistansanordnare. Vi har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva personlig assistans.

https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE

Upptäck Nordia Care AB

Play Video

Senaste nyheterna inom personlig assistans

Uncategorized

Meanings of Schooling

Tutors and educational institutions should check out some impressive strategies for this learning. Independent of the possibilities and chances, it's beneficial that the kindergarten institution…
Uncategorized

Recognizing Go back to Expert services

Sorry to say, virtually all of masters aren't taking advantage of suppliers that can help them seek for a qualified professional activity, which can place…
Uncategorized

Special review simply writing assistance progress your sucess

If you happen to be experiencing conflicts with providing a properly-created, grammatically perfect and special essay, should you be founded briefly time structures and so…

Redo att ta den första kontakten med oss?