Juridik

Vi erbjuder juridisk rådgivning och hjälper dig att förstå dina rättigheter utifrån alla lagar och regler som reglerar din personliga assistans.

Vi erbjuder juridisk rådgivning och hjälper dig att förstå dina rättigheter utifrån alla lagar och regler som reglerar din personliga assistans.

Vi vet att det både kan vara svårt och tidskrävande att på egen hand sätta sin in i hur personlig assistans fungerar, hur ansökningsprocessen går till, att tolka ditt beslut och förstå reglerna kring din personliga assistans, därför erbjuder vi dig juridisk hjälp helt kostnadsfritt.

Är du osäker om du har rätt till personlig assistans? Vill du ha hjälp med att ansöka om personlig assistans? Har du fått ett beslut som du är missnöjd med eller ett beslut som inte lever upp till dina behov? Vi hjälper dig längs hela processen och finns vid din sida för att stärka dina rättigheter. Allt för att du som kund ska få rätt beslut, vem du än är.

Via vår juridiska rådgivning kan du få hjälp, stöd och svar på dina frågor som rör;
• Ansökan – Hur en ansökan går till, vilka blanketter som måste fyllas i och vilka intyg som krävs. Vi kan även hjälpa dig att utforma din ansökan.
• Beslut – Vi tolkar och hjälper dig att förstå ditt beslut.
• Omprövningar och överklaganden – Hur du omprövar ett beslut du är missnöjd med eller ett beslut som inte lever upp till dina behov. Vi kan även förklara hur överklagandeprocessen går till och bistå som ditt juridiska ombud under överklagandeprocessen.
• Utökning av din personliga assistans – Hur du ansöker om fler assistanstimmar än tidigare och om du behöver fler assistanstimmar under en tillfällig period.
• Byte av utförare – Hur du går tillväga för att byta utförare av din personliga assistans.
• Kontakt med kommunen eller Försäkringskassan – Vi hjälper dig att framföra dina synpunkter och stöttar dig inför samt under ditt hembesök.
• Övrig juridisk rådgivning inom personlig assistans – Vi kan vara behjälpliga vid frågor som rör arbetstid, arbetsmiljö och avtal för dina personliga assistenter.

Något mer?
Är du kund hos oss sköter vi hela processen åt dig. All vår juridiska hjälp är kostnadsfri oavsett hur utfallet blir, vilket innebär att du inte betalar något om din ansökan mot förmodan skulle avslås.

Ansökan

Beslut

Omprövning

Utökning

Byte av utförare

Övrigt

Redo att ta den första kontakten med oss?