Personlig assistans

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), infördes 1994 och har inneburit en frihetsreform för många.

Vad är personlig assistans?
Om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som medför att du inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Personlig assistans kan göra att du har en eller flera assistenter som hjälper dig att behöva tvätta dig, klä dig, förflytta dig och att kunna kommunicera med andra. Du behöver assistans bestämmer själv över när, vad och hur hjälp ska ges. Intentionen med lagen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt exakt som alla andra.

Kan  jag få rätt till personlig assistans?
Rätten till personlig assistans regleras i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, även kallad LSS. För att ha rätt till personlig assistans ska du kunna intyga att du uppfyller LSS-lagens uppställda krav. Du måste tillhöra en så kallad personkrets och samtidigt ha ett behov av hjälp med en eller flera av de grundläggande behoven. När du gör din ansökan får du inte ha passerat 65-års ålder.

I LSS-lagen finns tre olika personkretsar som du kan tillhöra;
≡ Du kan tillhöra personkrets 1 om du är diagnostiserad med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
≡ Du kan tillhöra personkrets 2 om du har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
≡ Du kan tillhöra personkrets 3 om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningarna måste då vara stora och leda till betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, vilket medför ett omfattande behov av stöd eller service.

Till de grundläggande behoven hör att sköta sin personliga hygien, klä sig, äta, andas, kommunicera och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om din funktionsnedsättning. Du som behöver hjälp med grundläggande behov kan även ha rätt till hjälp med andra personliga behov som förflyttningar, matlagning, träning och att kunna delta i fritidsaktiviteter. Det kan vara svårt att sätta sig in i hur lagarna fungerar, därför hjälper vid dig under hela processen.

Hur går jag tillväga för att få personlig assistans?
Det är din bostadskommun eller Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans utifrån hur stora dina hjälpbehov är. Om du konstateras ha ett behov av hjälp med de grundläggande behoven som är färre än 20 timmar i vecka är det din kommun som avgör om du har rätt till personlig assistans. Bedöms hjälpen med dina grundläggande behov överstiga 20 timmar i veckan är det istället Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans.

För att din bostadskommun eller Försäkringskassan ska kunna pröva om du har rätt till personlig assistans behöver du göra en skriftlig ansökan. Din ansökan och ditt behov av hjälp behöver styrkas genom olika intyg, exempelvis ett läkarutlåtande eller en bedömning av din arbetsterapeut. Du samlar själv in dina intyg. När en ansökan är skickad kommer en handläggare på kommunen eller Försäkringskassan att kontakta dig och vanligtvis boka in ett hembesök hos dig. Hembesöket är ett tillfälle för kommunen eller Försäkringskassan att få en samlad bild över din vardag och ditt hjälpbehov. Vi närvarar på hembesöket tillsammans med dig om du vill det. Vi kan också hjälpa dig att överklaga ett beslut som du inte är nöjd med om vi ser att det finns en anledning till att agera.

Kostar det mig något?
Du betalar ingenting själv utan kostnaden för din personliga assistans betalas antingen av din bostadskommun eller Försäkringskassan beroende på hur stort ditt hjälpbehov är.

Hur blir jag kund hos Nordia Care?
Om du är nyfiken på att veta vad vi kan erbjuda just dig är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig oavsett om du ännu inte har ansökt om personlig assistans eller om du har ett beslut om personlig assistans och ska välja assistansanordnare för första gången. Vi hjälper dig även om du funderar på att byta till oss som anordnare från din bostadskommun, en annan assistansanordnare eller om du tidigare ansvarat helt själv över din personliga assistans.